Nazad na programe

Program sufinansiranja inovacija

Fond za inovacionu delatnost - Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru ovog programa pokrivaju najviše 70% za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja preduzeća.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

01.01.2022. - 15.03.2022.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/wp-content/themes/startap/single-programi.php on line 373
Program sufinansiranja inovacija

O programu

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Iznos koji dodeljuje Fond može biti do 300.000 evra, a realizacija projekata može trajati najduže 24 meseca. Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru ovog programa pokrivaju najviše 70% za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja preduzeća.

Kome je namenjen?

Prijave mogu podneti mikro, mala i srednja preduzeća, registrovana u Agenciji za privredne registre, u većinskom privatnom vlasništvu i koja su ostvarila prihod od najmanje 200.000 evra u prethodnoj ili tekućoj poslovnoj godini i posluju sa dobitkom.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više