Dodaj svoju organizaciju

Zašto se pridružiti

Startap portal sadržaj namenjen je zainteresovanima za osnivanje ili rad u startapu, osnivačima i zaposlenima u startap kompanijama, investitorima i svima koji pružaju podršku startapima. Ukoliko želite da se vaša organizacija nađe na portalu, neophodno je da sav vaš sadržaj koji želite da se pojavi na portalu, bude u skladu sa misijom i vizijom portala.

*Pod startapima se podrazumevaju novoosnovana privredna društva ili preduzetnik koji razvija inovativni proizvod ili uslugu i koji ima potencijal brzog i velikog rasta).

Kriterijumi

  • Vaša organizacija/kompanija je registrovana u skladu sa zakonom.
  • Vaša organizacija ima misiju i oblast delovanja koja je u skladu sa misijom i vizijom portala.
  • Vaša organizacija sprovodi programe podrške namenjene startap kompanijama u kojima su startapi krajnji korisnici usluga/programa
  • Da na bilo koji drugi način pružate podršku direktnu podršku startapima i razvijanju startap ekosistema.

Dodaj organizaciju