Nazad na programe

STARTECH: IV KONKURS ZA PODRŠKU INOVACIJAMA

Više od milion razloga za inovacije – Otvoren konkurs za StarTech grantove do 50.000 dolara i Program ubrzanog razvoja.

Status: AKTIVAN

PRIJAVE SU OTVORENE U PERIODU:

15.04.2024. - 31.05.2024.

STARTECH: IV KONKURS ZA PODRŠKU INOVACIJAMA

O programu

StarTech program podrške inovacijama deo je šestogodišnjeg projekta koji sprovodi NALED uz podršku kompanije Philip Morris, sa ciljem ubrzanog privrednog rasta i transformacije tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama.

Nakon prve tri godine programa, tokom kojih je podrška u većoj meri bila usmerena na inovacije u ranoj fazi razvoja, StarTech nastavlja aktivnosti sa fokusom na projekte
većeg nivoa spremnosti za izlazak na domaća i strana tržišta investicija, proizvoda i usluga.

Otvoren je četvrti konkurs za podršku inovacijama, kroz koji preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u vrednosti do 50.000 dolara kao i za program ubrzanog razvoja koji ima za cilj da inovatorima olakša put do investicija i tržišta.

U odnosu na ranije konkurse, program nije namenjen neformalnim timovima i projektima koji nisu započeli razvoj proizvoda. Grantom se može finansirati razvoj inovacije kroz primenu novih ili znatno poboljšanih proizvoda/usluga, procesa, marketinških ili poslovnih metoda.

USLOVI UČEŠĆA

FINANSIJSKA PODRŠKA STARTAPIMA SA INOVATIVNIM IDEJAMA

  • Korisnici i namena: Startapi i biznisi registrovani od 01.01.2015. godine, a ne kasnije od 31.12.2023. godine.
  • Grantovi se dodeljuju za razvoj inovacija, tj. fazu implementacije ili komercijalizacija inovacije.
  • Vrednost grantova: 50.000 dolara, uz minimalno 20% učešća korisnika granta.

PROGRAM UBRZANOG RAZVOJA ZA JAČANJE VEŠTINA

  • Korisnici i namena: Startapi i biznisi registrovani od 01.01.2015. godine, a ne kasnije od 31.12.2023. godine.
  • Sadržaj programa: Obuke i mentorska podrška, podrška u izradi pitching materijala i njihovo plasiranje na online platformama, mogućnost učešća na targetiranim događajima za povezivanje startapa i investitora i međunarodnim sajmovima i izložbama, privilegovan pristup uslugama Pop-up Export Hub-a i drugo.

STRUČNA PODRŠKA

Potencijalni kandidati mogu se prijaviti i za stručnu podršku u pripremi biznis plana, kao ključnog elementa aplikacije za finansijsku podršku, popunjavanjem formulara do 10. maja 2024. na linku https://www.startech.org.rs/prijava-podrska-2024. Za sve detalje kandidati mogu kontaktirati tim StarTech-a (info@startech.org.rs, 0800 000020).

PRIJAVE
Kompletan set dokumentacije za prijavu je dostupan na stranici https://www.startech.org.rs/prijava-podrska-2024. Kandidati treba da preuzmu dokumentaciju za program za koji konkurišu i popunjena dokumenta prilože kroz online formular na stranici https://www.startech.org.rs/prijava2024.

Kome je namenjen?

Program je namenjen fomralnim timovima (startapi, mikro, mala i srednja preduzeća) registrovanim u APR-u u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2023. godine.

 

Prijavi se