Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

O nama

Fond za inovacionu delatnost je specijalizovana državna institucija za podsticanje i finansiranje razvoja inovacione delatnosti. Nudi mehanizme podrške sa ciljem jačanja inovacionog potencijala privrede, podsticanja saradnje između nauke i privrede, kao i privatnih ulaganja u inovacije. Podrška je namenjena startapima, startap timovima, preduzećima u ranoj fazi razvoja (Program ranog razvoja, Pametni početak i Katapult akcelerator), u fazi rasta (Program sufinansiranja inovacija i Katapult akcelerator) i za saradnju sa naučno-istraživačkim organizacijama (Program saradnje nauke i privrede i Inovacioni vaučeri), a sa ciljem da razvijaju nove, inovativne proizvode, usluge i tehnologije za kojima postoji potreba tržišta.

Usluge

Program Ciljna grupa Iznos granta Karakteristike
Program ranog razvoja Timovi i mikro i mala preduzeća, do 5 godine starosti Do 80.000 evra Do 70% kofinansiranje od strane Fonda
Program sufinansiranja inovacija MSP Do 300.000 evra Do 60%, odnosno 70% kofinansiranje od strane Fonda i royalty komponenta
Program saradnje nauke i privrede MSP i NIO (u vidu konzorcijuma) Do 300.000 evra Do 60%, odnosno 70% kofinansiranje od strane Fonda
Pametni početak Timovi i mikro i mala preduzeća, do 2 godine starosti Do 30.000 evra 90% odobrenog budžeta
Program akceleracije – Katapult MSP Do 300.000 evra Ulazni grant od 20.000 do 50.000 evra zavisno od stepena razvijenosti preduzeća i Ko-investirajući grant do 300.000 evra
Inovacioni vaučeri MSP Do 800.000 dinara Do 60% vrednosti usluge