Nazad na programe

Program sufinansiranja inovacija

Fond za inovacionu delatnost - Namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za komercijalizaciju istraživanja i razvoja. Program ima za cilj dalji razvoj postojećih inovativnih privrednih društava zasnovanih na znanju i podsticanje uspostavljanja saradnje sa međunarodnim partnerima. 

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

21.06.2023. - 15.09.2023.

Prijave se završavaju do 12 časova.

Program sufinansiranja inovacija

O programu

Bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 70% za mikro i mala privredna društva, odnosno do 60% od odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva, a maksimalno do 500.000 evra, dok najmanje 30%, odnosno 40% obezbeđuje korisnik sredstava iz drugih izvora, nezavisnih od Fonda.

OPREDELJENA SREDSTVA: 10.030.000 EUR (sredstva se dele sa Programom ranog razvoja i Programom saradnje nauke i privrede, koji takođe sprovodi Fond za inovacionu delatnost).

Sredstva za realizaciju Programa sufinansiranja inovacija se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

  • Ljudski resursi (može uključivati sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
  • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj (koji se koristi u projektne svrhe, uključujući kupljenu opremu, kao i iznajmljenu ili uzetu na lizing iznajmljenu opremu, kao i online usluge i alate);
  • Eksterne usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
  • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
  • Poslovno savetovanje (maksimum 10% odobrenog budžeta projekta; razvoj poslovanja, istraživanje tržišta);
  • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije.

USLOVI:

  • Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
  • Podnosilac Prijave je većinski privatno mikro, malo ili srednje preduzeće, osnovano u Srbiji skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu, isključujući novoosnovana pravna lica onako kako su definisana u skladu sa ovim zakonom;
  • Podnosilac Prijave je ostvario poslovni prihod u visini od najmanje EUR 300.000 u prethodnoj ili tekućoj poslovnoj godini i posluje sa dobitkom. Moguće je podnošenje samo jedne prijave po javnom pozivu.

ROK ZA ODLUČIVANJE PO PRIJAVAMA: 90 dana od zatvaranja javnog poziva.

Kome je namenjen?

Mikro, malim i srednjim privrednim društvima koja razvijaju tehnološku inovaciju.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više