Nazad na programe

Program saradnje nauke i privrede

Fond za inovacionu delatnost - Program je osmišljen da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije sa tržišnim potencijalom.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

21.06.2023. - 15.09.2023.

Prijave se završavaju do 12 časova.

Program saradnje nauke i privrede

O programu

Bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 70% za mikro i mala privredna društva kao nosioce konzorcijuma, odnosno do 60% od odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva kao nosioce konzorcijuma, a maksimalno do 500.000 evra, dok najmanje 30%, odnosno 40% obezbeđuje korisnik sredstava iz drugih izvora, nezavisnih od Fonda.

OPREDELJENA SREDSTVA: 10.030.000 EUR (sredstva se dele sa Programom ranog razvoja i Programom sufinansiranja inovacija, koji takođe sprovodi Fond za inovacionu delatnost).

Sredstva za realizaciju Programa saradnje nauke i privrede se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

  • Ljudski resursi (osoblja i zaposlenih Glavnog podnosioca Prijave koji se direktno plaćaju sa projektnog računa) – može uključivati sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na Projektu;
  • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj (koji se koristi u projektne svrhe, uključujući kupljenu opremu, kao i iznajmljenu ili uzetu na lizing iznajmljenu opremu, kao i online usluge i alate);
  • Naknada za članove konzorcijuma (ne računajući Glavnog podnosioca prijave);
  • Eksterne usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
  • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
  • Poslovno savetovanje (maksimum 10% odobrenog budžeta projekta; razvoj poslovanja, istraživanje tržišta);
  • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije.

Podnosilac prijave mora biti konzorcijum koji ispunjava sledeće kriterijume:

  • Glavni podnosilac Prijave mora biti mikro, malo ili srednje privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, sa godišnjim poslovnim prihodom od najmanje EUR 300.000 (u poslednjoj fiskalnoj godini, ili u tekućoj godini ukoliko je primenljivo) i mora biti profitabilno;
  • Konzorcijum mora uključivati najmanje jednu javnu (u većinskom državnom vlasništvu) naučnoistraživačku organizaciju kao Glavnog kopodnosioca Prijave, registrovanu i akreditovanu u Srbiji i navedenu na listi akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete koja je dostupna na linku, relevantnu za oblast industrije i tehnologije koja je opisana u predloženom projektu.

Pored obaveznog Glavnog podnosioca Prijave i Glavnog kopodnosioca Prijave navedenih gore, konzorcijum može uključivati i druga mikro i mala privredna društva iz privatnog sektora i/ili naučnoistraživačke organizacije, kako domaće, tako i strane, i inovacione centre univerziteta/fakulteta u Srbiji kao Kopodnosioce Prijave, dok god je njihovo angažovanje opravdano razvojnim potrebama predloga Projekta. Konzorcijum ne može imati više od pet (5) članova.

Moguće je podnošenje samo jedne prijave po javnom pozivu.

ROK ZA ODLUČIVANJE PO PRIJAVAMA: 90 dana od zatvaranja javnog poziva.

Kome je namenjen?

Mikro, malim i srednjim privrednim društvima koja razvijaju tehnološku inovaciju.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više