Nazad na programe

Program ranog razvoja

Fond za inovacionu delatnost - Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

01.01.2022. - 15.03.2022.

Program ranog razvoja

O programu

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište. Sredstva koja se dodeljuju mogu pokriti najviše 70% ukupno odobrenog budžeta projekta, dok iznos finansiranja od strane Fonda može biti do 80.000 evra za projekte u trajanju do jedne godine.

Kome je namenjen?

Prijave mogu podneti mikro ili mala privredna društva u većinskom privatnom i većinskom vlasništvu rezidenata Republike Srbije (51% ili više), osnovana u Srbiji i ne starija od pet godina u trenutku podnošenja prijave, kao i neformalni timovi koji se sastoji od najviše pet članova.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više