Nazad na programe

Program ranog razvoja

Fond za inovacionu delatnost - Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

21.06.2023. - 15.09.2023.

Prijave se završavaju do 12 časova.

Program ranog razvoja

O programu

Bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 70% od odobrenog budžeta projekta, a maksimalno do 120.000 evra, dok najmanje 30% obezbeđuje korisnik sredstava iz drugih izvora, nezavisnih od Fonda.

OPREDELJENA SREDSTVA: 10.030.000 EUR (sredstva se dele sa Programom sufinansiranja inovacija i Programom saradnje nauke i privrede, koji takođe sprovodi Fond za inovacionu delatnost).

Sredstva za realizaciju Programa ranog razvoja se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

  • Ljudski resursi (može uključivati sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
  • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj (koji se koristi u projektne svrhe, uključujući kupljenu opremu, kao i iznajmljenu ili uzetu na lizing iznajmljenu opremu, kao i online usluge i alate);
  • Poslovni prostor i podrška poslovanju (do maksimalnog iznosa od 1.000 evra mesečno);
  • Eksterne usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
  • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
  • Troškovi marketinga, prodaje i poslovnog savetovanja (do maksimalnog iznosa od 20% ukupno odobrenog budžeta projekta, uključujući savetnike za razvoj poslovanja, istraživanje tržišta, posećivanje konferencija, troškove putovanja (bez dnevnica), izradu promotivnog materijala, dizajn i kreiranje internet stranice);
  • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije.

USLOVI:

  • Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu rezidenata Republike Srbije, osnovano u Srbiji i ne starije od deset (10) godina u trenutku podnošenja Prijave

Moguće je podnošenje samo jedne prijave po javnom pozivu.

ROK ZA ODLUČIVANJE PO PRIJAVAMA: 90 dana od zatvaranja javnog poziva

Kome je namenjen?

Mikro i malim privrednim društvima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više