Nazad na programe

Program akceleracije Katapult

Fond za inovacionu delatnost - Program akceleracije Katapult je namenjen startapima koji su u ranoj fazi razvoja proizvoda i osvajanja tržišta, kao i onima sa dokazanom tržišnom trakcijom koji imaju za cilj da ubrzaju svoj rast i prikupe dodatna finansijska sredstva.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

07.07.2023. - 16.10.2023.

Prijave traju do 13 časova.

Program akceleracije Katapult

O programu

Katapult se sastoji od tromesečnog programa intenzivne obuke uz finansijsku podršku u cilju što bržeg razvoja startapa i kreiranja uslova za brzi rast. Obuka je organizovana kroz mentorstvo koje pružaju lokalni i međunarodni eksperti, uspešni osnivači startapa i investitori, a sve je prilagođeno specifičnim potrebama startapa u akceleratoru.

Katapult u prvoj fazi akceleracije nudi intenzivni tromesečni mentorski program i obezbeđuje finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava od 2,4 miliona dinara do 6 miliona dinara (u zavisnosti od faze razvoja). Nakon prve faze, učesnicima programa koji obezbede kvalifikovanu investiciju u roku od devet meseci od završetka akceleracije, na raspolaganju je dodatna finansijska podrška kroz koinvestirajući grant u visini kvalifikovane investicije, a maksimalno 36 miliona dinara po učesniku.

Kroz program Katapult Fonda za inovacionu delatnost, startapima u Srbiji su na raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo krojeno po njihovim potrebama (od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog preduzetništva i investitora), kao i bespovratna finansijska podrška za startape koji obezbede kvalifokovanu investiciju u toku ili nakon perioda akceleracije u iznosu do maksimalno 36 miliona dinara.

Sredstva odobrena kroz program akceleracije Katapult se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

  • Troškovi tima/plate
  • Usluge razvoja proizvoda, uključujući razvoj i testiranje tehnologije, istraživanje i razvoj, itd.
  • Usluge poslovnog razvoja (istraživanje tržišta, razvoj partnerstva/dobavljača, angažovanje stručnih konsultanata, itd.)
  • Usluge prodaje i marketinga.
  • Kupovina robe neophodne za rast i razvoj preduzeća.
  • Opšti troškovi (zakupnina, pretplate na tehnologiju/prijave/podatke, itd.)

Podobni podnosioci prijava za program Katapult su mikro i mala preduzeća ne starija od šest godina u trenutku podnošenja prijave u većinskom (minimalno 80%) privatnom vlasništvu i u većinskom vlasništvu (> 50%) osnivačkog tima preduzetnika, koja imaju prihod manji od 8 miliona evra u jednoj od prethodne dve godine.

Rok za odlučivanje po prijavama: 90 dana od zatvaranja javnog poziva

Javni poziv i Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi programa akceleracije Katapult dostupni su na internet stranici Fonda za inovacionu delatnost.

Kome je namenjen?

Katapult će biti otvoren za sva inovativna preduzeća, sa akcentom na oblastima koje su definisane u Strategiji pametne specijalizacije Srbije.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više