Nazad na programe

Pametni početak

Fond za inovacionu delatnost - Pametni početak je tu da pruži podršku najperspektivnijim timovima u nastojanju da validiraju poslovne ideje

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

20.12.2022. - 28.02.2023.

Pametni početak

O programu

Kroz program Pametni početak Fond pruža podršku najperspektivnijim timovima u nastojanju da validiraju poslovne ideje i demonstriraju korisnost svojih proizvoda/usluga/tehnologija, kroz razvoj prvog prototipa ili minimalno održivog proizvoda (MVP). Korisnici Programa imaće na raspolaganju finansijsku i mentorsku podršku, koja će im pomoći u sprovođenju prve faze istraživanja tržišta, razvoju proizvoda, uspostavljanju poslovnog modela i započinjanju
priprema za sledeću fazu prikupljanja finansijskih sredstava.

Sledeće kategorije troškova se smatraju podobnim za finansiranje:

 • Ljudski resursi (plate/naknade za lica angažovana na projektu,
  uključujući sve socijalne doprinose i poreze na dohodak za lični
  rad na projektu)
 • Troškovi zakupa kancelarijskog prostora i poslovne podrške
  (knjigovodstvene usluge, pravne usluge i sl.)
 • Oprema i sredstva potrebna za razvoj (ne uključujući korišćenu ili
  polovnu opremu i sredstva)
 • Eksterne usluge potrebne za razvoj poslovanja.

Kome je namenjen?

Timovi i mikro privredna društva u privatnom vlasništvu, registrovana u Srbiji ne duže od 2 godine u trenutku podnošenja prijave.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više