Nazad na programe

Inovacioni vaučeri

Fond za inovacionu delatnost - Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava mikro, malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučno-istraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

15.11.2021. - 10.01.2022.

Inovacioni vaučeri

O programu

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava mikro, malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučno-istraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su preduzećima kojima su potrebne usluge naučno-istraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

Maksimalni iznos koji se odobrava po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara, odnosno inovacionim vaučerom pokriva se do 60% ukupnih troškova usluge. Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera, s tim da maksimalan iznos u zbiru ne bude veći od 2.400.000 dinara.

Inovacioni vaučeri se dodeljuju na osnovu javnog poziva i to po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam radnih dana od dana dostavljanja prijave.

Kome je namenjen?

Podnosioci prijava su mikro, mala i srednja preduzeća osnovana u skladu sa trenutno važećim Zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne registre, u većinskom privatnom vlasništvu (51%).

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više