Nazad na programe

GovTech:Prijavi inovativno rešenje za unapređenje javnog sektora Srbije

Fond za inovacionu delatnost - Fond za inovacionu delatnost je pokrenuo je pilot program GovTech program kako bi se javni sektor u Republici Srbiji podstakao na korišćenje inovativnih tehnoloških rešenja za rešavanje izazova sa kojima se susreće u svom poslovanju.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

14.12.2023. - 19.02.2024.

Preduzeća i naučnoistraživačke institucije mogu poslati predloge inovativnih rešenja za odabrane izazove do 12 časova.

GovTech:Prijavi inovativno rešenje za unapređenje javnog sektora Srbije

O programu

Nakon uspešno realizovanog prvog koraka ka modernizaciji javnog sektora i povećanju kvaliteta života građana Srbije, Fond za inovacionu delatnost uz podršku Kabineta predsednice Vlade i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, raspisuje javni poziv za pronalaženje konkretnih inovativnih rešenja za 24 odabrana izazova javnog sektora.

Namenjen inovativnim subjektima, javni poziv Fonda za drugu fazu programa GovTech, ima za cilj da kroz partnerstvo javnog sektora sa jedne strane i privatnog i naučnoistraživačkog sektora sa druge strane, korišćenjem disruptivnih tehnologija u pružanju javnih usluga, omogući digitalnu transformaciju javnog sektora u korist naših građana.

Za realizaciju ovog programa obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 150.000.000 dinara, dok je maksimalni iznos finansiranja koji Fond može dodeliti po jednom rešenju:

  • do 14.000.000 dinara (~120.000 evra) za razvoj novog rešenja koje ne postoji na tržištu, i
  • do 7.000.000 dinara (~60.000 evra) za adaptaciju postojećeg rešenja potrebama Javnog subjekta.

Ukupna sredstva za realizaciju GovTech programa od 150.000.000 dinara obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Pregled odabranih izazova iz prve faze programa GovTech.

Podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu u okviru ovog javnog poziva.

Kome je namenjen?

  • mikro, malom ili srednjem privrednom društvu (U skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, uključujući i novoosnovana pravna lica onako kako su definisana u skladu sa ovim zakonom) u većinskom privatnom vlasništvu, osnovanom u Republici Srbiji, ili
  • naučnoistraživačkoj organizaciji koja je akreditovana od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za naučno-istraživačku delatnost. Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na linku.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više