Nazad na programe

Drugi javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM)

Fond za inovacionu delatnost - Program sufinansiranja inovacija podržava realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija etabliranih preduzeća.

Status: AKTIVAN

PRIJAVE SU OTVORENE U PERIODU:

- 01.04.2024.

Krajnji rok za podnošenje prijava je do 12:00 časova.

Drugi javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS PROGRAM)

O programu

Ciljevi programa: Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da podstakne postojeće i profitabilne mikro, male i srednje inovativne kompanije u Republici Srbiji da se upuste u razvoj i komercijalizaciju tehnoloških inovacija u obliku novih i unapređenih proizvoda, usluga, tehnologija i tehnoloških procesa, kako bi se stvorila nova tržišna vrednost, obezbedili visoko plaćeni poslovi, povećao rast prihoda i izvoza i unapredila konkurentnost Srbije.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost može dodeliti po pojedinačnom projektu je 500.000 evra.

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti:

  • Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni budžet projekta) za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva.

Svaki podnosilac prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način:

  • Minimum 30% ukupnog Odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva.

Sufinansiranje od strane podnosioca prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 18 meseci.

Fond će razmotriti finansiranje projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, ovaj program je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

  • Hrana za budućnost;
  • Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025, dostupnoj na linku);
  • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
  • Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gore navedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih projekata.

Dodatno, Fond za inovacionu delatnost će nastaviti da zajedno sa Vladom Republike Srbije i Evropskom unijom kao glavnim partnerima u podršci inovacijama pruža podršku projektima koji doprinose povećanom socijalnom uključivanju osoba sa invaliditetom koristeći napredne tehnologije.

Kome je namenjen?

Većinski privatnim mikro, malim i srednjim privrednim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju.

Prijavi se

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više