Šta su Drag along i Tag along klauzula?

Tag along – U slučaju da bilo koji član namerava da proda ili na bilo koji drugi način raspolaže svojim udelom, ima obavezu da pozove ostale članove da zajedno sa njim ponude svoj udeo potencijalnom kupcu odnosno sticaocu: uz obavezu da označi ciljnu cenu, način i rokove plaćanja, ime potencijalnog kupca i sve druge relevantne podatke iz ponude i da omogući i ostalim članovima kompanije da ostvare istu cenu i uslove po ovom osnovu.

Recipročna je i Drag along klauzula, koja predviđa pravo većinskog člana u slučajevima kada prodaje svoje udeo trećem licu, da primora manjinskog člana na prodaju udela pod istim uslovima.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju