Šta znači dužnost poštovanja zabrane konkurencije?

Svi članovi kompanije koji poseduju više od 25% udela u kompaniji ne mogu bez pribavljenog posebnog odobrenja imati:

  • svojstvo člana u konkurentskoj kompaniji;
  • biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
  • biti zaposlen/angažovan u konkurentskoj kompaniji;
  • biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Zakon za povredu ove dužnosti člana predviđa posebnu vrstu tužbe zbog povrede pravila o zabrani konkurencije.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju