Kojim ugovorima se sprečava nekontrolisani prenos udela u kompaniji?

Obzirom da kod startapa, lična svojstva osnivača i investitora predstavljaju elemenat koji bitno utiče na funkcionisanje kompanije i njene šanse za uspeh, važno je da postoje instrumenti kojima se reguliše pitanje istupanja članova iz kompanije i pristupanja vlasničkoj strukturi od strane novih članova.

Pravo preče kupovine, predviđa obavezu svakog člana kompanije koji namerava da prenese svoj udeo trećem licu da prethodno učini ponudu radi kupovine udela preostalim članovima kompanije.

Kupovna opcija (call option) je finansijski ugovor između dve strane, tj kupca i prodavca, gde kupac opcije ima pravo da kupi određeni broj udela u kompaniji do određenog datuma dospeća i po unapred ugovorenoj ceni (strike price). Kupac ima pravo da kupi, ali ne i obavezu. S druge strane prodavac je obavezan da proda udele po dogovorenim uslovima, ako i kad kupac zahteva. Da bi kupac imao takvo pravo kupovine on mora da plati premiju ili tzv. cenu opcije (option price) za to pravo.

Prodajna opcija ili put opcija (put option) je finansijski ugovor dve strane, tj. kupca i prodavca gde kupac opcije ima pravo da proda određeni broj udela u kompaniji do određenog datuma dospeća i po unapred ugovorenoj ceni (strike price). Prodavac ima pravo da proda, ali ne i obavezu. S druge strane kupac je obavezan da kupi udele ako i kad kupac opcije to zahteva. Da bi prodavac imao takvo pravo prodaje on mora da plati premiju ili tzv. cenu opcije (option price) za to pravo.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju