Koje rizike treba uzeti u obzir kod modela konvertibilnog zajma?

Ključni rizik kada je u pitanju ovaj model finansiranja startapa jeste njegovo retko korišćenje u Srbiji, odnosno nedostatak odgovarajuće prakse i „neuigranost“ državnih organa i sudova u tom pogledu.

Ovaj rizik je posebno izražen kada su u pitanju složenije modifikacije konvertibilnog zajma, npr. kad se davaocu zajma daju pojedina nestandardna prava, poput prava na stavljanje veta na pojedine odluke startapa ili na uvid u poslovanje startapa. Naime, ukoliko dođe do spora o tim pravima sudovi neće imati sudsku praksu na koju mogu da se oslone, već će morati da je stvaraju – što je samo po sebi rizično, odnosno ima neizvestan ishod.

Investitor treba da uzme u obzir da neće steći udeo u startapu sve do konverzije, već da će do tad samo imati svoje potraživanje. Ukoliko dođe do komplikacija, npr. ukoliko se promene osobe koje vode startap ili svađe sa postojećima, mogu da se jave problemi prilikom ispunjavanja ugovora – posebno budući da u Srbiji nije moguća automatska konverzija. Stoga, investitor bi najverovatnije mogao samo da traži naknadu štete ali ne i da dobije udeo.

Sam startap mora da vodi računa o tome da će budući investitori hteti da imaju uvid u obaveze koje je startap preuzeo prilikom zaključivanja ugovora o konvertibilnom zajmu, te da bi suviše povoljan konvertibilni zajam mogao da odbije buduće investitore.

Vrati se na kategoriju