Finansiranje iz inostranstva kroz model konvertibilnog zajma

Konverzija zajma uzetog iz inostranstva, odnosno od nerezidenta, u udeo u domaćem startapu je moguća – ali je uslovljena brojnim ograničenjima i administrativnim obavezama. Naime, srpski devizni propisi, konkretno Zakon o deviznom poslovanju i podzakonski akti koje je usvojila Narodna banka Srbije, su dosta detaljno regulisali zajmove iz inostranstva. Tim propisima je jedan (uslovno rečeno) jednostavan pravni posao – ugovor o zajmu – pretvoren u jedan od najstrože regulisanih pravnih poslova.

Konkretno, regulisani su rokovi i načini otplate, zajmovi moraju da se registruju kod Narodne banke Srbije (pri čemu ta registracija u praksi više liči na dobijanje odobrenja). Svaka izmena ugovora o zajmu takođe mora da se registruje.

Prilikom strukturiranja investicije iz inostranstva treba uzeti u obzir i ove okolnosti, a po pravilu treba angažovati i savetnike koji imaju odgovarajuće iskustvo sa srpskim deviznim propisima.

Vrati se na kategoriju