Koji su ključni elementi ugovora o konvertibilnom zajmu?

Kao i kod svakog ugovora o zajmu, ključni elementi su iznos, kamata i rok otplate, s tim da je kod konvertibilnih zajmova nužno predvideti i vreme i način konverzije. Iznos i konverzija su glavni elementi predmet pregovora između investitora i startapa, budući da u praksi do otplate neće ni doći – pozajmljena novčana sredstva će kasnije biti konvertovana u kapital ili će biti otpisana jer je startap otišao u stečaj, pa ni ne može da ih vrati.

Kada je u pitanju rok otplate, preporučljivo je da se pored samog roka (kog ugovor obavezno mora d sadrži) ugovore i slučajevi u kojima zajam dospeva ranije – najčešće će to biti sprovođenje sledeće runde finansiranja startapa.

Bitno je da investitor i startap predvide na koji način i kada će doći do konverzije zajma, odnosno koje radnje startap, a koje investitor treba da preduzme radi sprovođenja konverzije. Te radnje obavezno uključuju odgovarajuće registracije kod Agencije za privredne registre, ali mogu da uključuju i obaveze vezane za valuaciju. Mogu da se predvide u samom ugovoru o zajmu, a mogu da budu i predmet posebnog ugovora.

Za razliku od nekih drugih jurisdikcija, automatska konverzija nije moguća u Srbiji. To praktično znači da će startap morati da sprovede kompletan postupak povećanja osnovnog kapitala i da izvrši odgovarajuće registracije kod Agencije za privredne registre. Nažalost, kako je ovo nešto što isključivo startap može da uradi, u slučaju da do toga ne dođe investitoru na raspolaganju ostaje samo pravo na naknadu štete ali bi teško uspeo da dođe do udela u startapu.

Pored ovih osnovnih odredbi, convertible note često sadrži i dodatne odredbe. Naime, investitorima je u interesu da, iako još uvek nemaju udeo u kapitalu, ipak dobiju određenu kontrolu nad startapom, ili bar mogućnost da imaju uvid u poslovanje startapa. Iz tog razloga se ugovorom o zajmu često propisuje da će zajmodavac imati pravo da nadgleda upravljanje društvom, odnosno procesom razvoja startapa, bilo kroz formalno imenovanje na funkciju u društvu, bilo kroz određeni metod izveštavanja.

Takođe, zajmodavac investira svoja sredstva u startap zato što veruje u budućnost startapa, odnosno veruje da će startap skalirati – pri čemu ne može još uvek da proceni koliko, i stoga često želi da ima garantovanu mogućnost da nastavi da ulaže u startap. Iz tog razloga može da traži da ima prednost u sledećim rundama finansiranja, ili bar da ima pristup tim rundama. U tom smislu, prava zajmodavca u budućem toku investiranja mogu da budu predmet ugovora o zajmu.

Budući da se osnivačkim aktom i ugovorom članova mogu predvideti „dodatna / specijalna“ prava za pojedine članove društva, moguće je ugovorom o konvertibilnom zajmu predvideti da će se uporedo sa konverzijom osnivački akt i/ili ugovor članova izmeniti tako da davalac zajma dobije pojedina prava koja drugi članovi nemaju. Primera radi, moguće je ugovoriti da on (neko vreme) dobija veći deo dividende.

Vrati se na kategoriju