Nazad na programe

Scaling responsible AI solutions

Global Partnership on Artificial Intelligence - Projekat ima za cilj pružanje mogućnosti za implementaciju odgovornih AI rešenja, podsticanje međufunkcionalne saradnje i pomoć u usvajanju metrika učinka sa namerom da se doprinese rezultatima koji mogu pomoći u operacionalizovanju RAI framework-a.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

01.06.2023. - 10.06.2023.

Scaling responsible AI solutions

O programu

Postoji sve veća svest među liderima u javnim i privatnim sektorima da je potreban odgovoran pristup veštačkoj inteligenciji kako bi se obezbedila njena korisna i održiva upotreba. Međutim, ono što još uvek delimično nedostaje je jasan put i plan da se obezbedi kako da se to uradi na sistematski način, istovremeno stvarajući vrednost za njihove organizacije i zajednice.

Projekat Scaling responsible AI solutions vode GPAI stručnjaci (Global Partnership on Artificial Intelligence). Pored prilagođenog mentorstva od strane GPAI stručnjaka i pozvanih stručnjaka, odabrani timovi će dobiti mnoštvo pogodnosti i mogućnosti učenja tokom svog putovanja. Ovo uključuje sticanje uvida iz različitih perspektiva, saradnju sa drugim timovima i stručnjacima, pristup vrednim resursima i podršci od GPAI-a i njegove mreže partnera.

Učešćem u ovom projektu, timovi će imati priliku da oblikuju odgovorni AI landscape, doprinesu globalnim naporima promovišući etičke i odgovorne prakse veštačke inteligencije i stvaraju značajne pozitivne promene u njihovim organizacijama i zajednicama.

Program će trajati 3 meseca, od juna do avgusta.

Kome je namenjen?

Svim startapima koji se bave AI industrijom.

Organizator

Global Partnership on Artificial Intelligence