Nazad na programe

Javni poziv startapima za korišćenje Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju

U skladu sa ciljevima i merama Strategije razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji, za period 2020-2025. godine, Vlada Republike Srbije obezbedila je Nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju (AI platforma).

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

15.08.2023. - 15.09.2023.

Javni poziv startapima za korišćenje Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju

O programu

Prva Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Državnom data centru u Kragujevcu predstavlja superkompjuter poslednje generacije, visokih performansi, računarske gustine od 5 peta FLOPS-a, proizvođača NVIDIA spreman da obradi ogromnu količinu informacija u kratkom vremenskom periodu.

Uslovi za prijavu

Pravo učešća imaju sve startap kompanije (u skladu sa Zakonom o inovacionoj delatnosti i internim aktima naučno-tehnoloških parkova) u većinskom srpskom vlasništvu, ne starije od pet godina u momentu slanja prijave.

Neophodno je da startap kompanija, ukoliko već nije postojeći član nekog od naučno-tehnoloških parkova, izabere naučno-tehnološki park kojem prirodno teži po svom sedištu i regionu/području i u slučaju izbora je u obavezi da postane član (puni/virtuelni) odabranog naučno-tehnološkog parka.
Prednost u izboru imaju kompanije aktivne u oblastima definisanim kao prioritetnim u Strategiji pametne specijalizacije Republike Srbije (4S).

Kategorije za ocenjivanje:

• Broj godina od osnivanja;
• Broj zaposlenih;
• Da je projekat u skladu sa pametnom specijalizacijom;
• Dobijena investicija/grant;
• Da je proizvod u fazi razvoja i testiranja i da ima prve korisnike;
• Usklađenost cilja projekta i potreba sa resursima koji se nude.

Vremenski okvir i način korišćenja

Dodeljeni resursi na AI platformi se mogu koristiti do tri meseca, uz mogućnost produženja navedenog perioda ukoliko korisnik (startap) ima realnu potrebu za tim.
Startapi koji budu izabrani će dobiti svu pomoć za rad na AI platformi od strane Admin tima Nacionalne platforme.

Način prijave:

Prijave se podnose putem e-formulara do 15.09.2023. godine. Svi elementi u e-formularu su obavezni i razmatraće se samo potpune i blagovremeno pristigle prijave.

Informacije i pitanja u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti slanjem upita na imejl adresu: platforma_ai@ite.gov.rs.

Kome je namenjen?

Startapima