Nazad na programe

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti

Ciljevi dodele su podrška razvoja inovativnih delatnosti i novih inovativnih i visokotehnoloških proizvoda, usluga i procesa, povećanje konkurentske sposobnosti privrednih subjekata i uključivanje u međunarodne tržišne tokove.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

07.08.2023. - 15.09.2023.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom i dopuna na pisarnici Gradske uprave grada Beograda je 15.09.2023. godine, do 15.00 časova.

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti

O programu

Sekretarijat za privredu, u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd, objavio je javni konkurs za dodelu sredstava za podršku razvoja inovativnih delatnosti za 2023. godinu.

Visina opredeljenih finansijskih sredstava je 10.000.000,00 dinara za podršku razvoja
inovativnih delatnosti, u maksimalom iznosu do 2.000.000,00 dinara po korisniku za
razvoj inovativne ideje u periodu od najviše 12 meseci uz obavezu zapošljavanja nezaposlenih lica.

Tekst javnog konkursa i propratnu dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde:

 

Kome je namenjen?

Startap timovima (ne starijim od 3 godine u trenutku podnošenja prijave) koji su registrovani i imaju sedište na teritoriji Beograda.