Kako možemo da pomognemo?

Ako imaš nedoumice oko toga koji ugovor ti je potreban u kom trenutku, kako izgleda proces investiranja ili kako je neko pitanje pravno uređeno, pogledaj odgovore na najčešće postavljena pitanja u nekoliko kategorija.

Osnovni startap pojmovi

Šta je startap?

Jedinstvena definicija startapa koja se koristi na globalnom nivou u ovom trenutku ne postoji, ali one koje postoje su uglavnom slične. Ukratko, ukoliko kreirate novi proizvod na tržištu, koji može da doživi izuzetno veliki rast bez jednako brzog rasta troškova, verovatno kreirate startap. Prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, startap je novoosnovano privredno društvo ili preduzetnik koje obavlja inovacionu delatnost i koje ima potencijal brzog i velikog rasta.

Šta je startap tim?

Startap tim je skup ljudi koji nije registrovan kao privredni subjekt u odgovarajućem registru i razvija inovativni proizvod koji demonstrira potencijal velikog i brzog poslovnog rasta na globalnom tržištu. Startap timovi koji se registruju kao privredni subjekti postaju startap u punom značenju tog pojma.

Šta je jednorog?

Jednorog je međunarodno prepoznat izraz za startap čija je procenjena vrednost viša od milijardu dolara.

Šta je startap ekosistem?

Startap ekosistem je okruženje u kojem se razvijaju startapi, a koji čine pojedinci, timovi, startapi u različitim fazama razvoja i različiti tipovi organizacija i institucija koje uzajamno deluju kao sistem da kreiraju i ubrzaju razvoj novih startapa.

Šta je inkubatorski program?

Inkubatorski program je koncept koji obuhvata široku paletu podrške startap timovima i startapima u vidu aktivnosti koje su dizajnirane tako da podrže začetak i rast startapa kroz učenje o poslovnim procesima i mogućnostima. U procesu inkubacije startapi oblikuju svoje ideje i procese, razvijaju tim i u određenoj meri umanjuju rizik od neuspeha svog preduzetničkog poduhvata za kasnije investitore.  Primarna uloga i cilj inkubatorskih programa je da kroz set usluga podstiču kreiranje uspešnih startapa sa težnjom da isti pri napuštanju inkubatora budu finansijski likvidni i samoodrživi.

Šta je akceleratorski porgram?

Akceleratorski program je kratak intenzivan program čiji je koncept kreiran za startape koji su prešli najraniju fazu razvoja, u većini slučajeva već imaju kreiran minimalno održivi proizvod (engl. minimum viable product) koji je na neki način validiran i koji im pruža podršku prilikom testiranja tržišta, razvoja poslovnog modela, pripreme za prezentaciju investitorima i slično. Akceleratorski programi uglavnom imaju strože kriterijume selekcije od inkubatorskih, precizan rok trajanja i fokusiraju se na skaliranje startapa od čijeg uspeha i sami mogu zaraditi kroz sticanje udela u startapima u programu ili naplatom procenta od uspešnih investicija u startap (što nije uvek slučaj). Akceleratorski programi su ključni za razvoj ekosistema jer pripremaju startape za rast i prezentaciju investitorima što olakšava ulazak na nova tržišta i podizanje investicije.

Šta je spinof?

Spinof (engl. Spin-off) je startap koji je osnovalo postojeće pravno lice sa ciljem komercijalne eksploatacije inovacija. Spinof naučnoistraživačke organizacije jeste startap osnovan sa ciljem komercijalne eksploatacije inovacija proisteklih iz naučnoistraživačkog rada. Zakon o inovacionoj delatnosti

Šta su poslovni anđeli?

Poslovni anđeli su imućni pojedinci koji podržavaju inovativne poslovne poduhvate prvenstveno sa lukrativnim ciljevima. Oni su pojedinačni investitori koji odlučuju da deo sopstvene imovine usmere prema startap kompanijama, kao vrstu sopstvene investicije. Pored obezbeđivanja sredstava u najranijim fazama razvoja, anđeli investitori dodatno mogu doprineti startapima kroz aktivno učešće u njihovom razvoju deleći svoje iskustvo, kontakte i znanja.

Šta je fond preduzetničkog kapitala (eng. Venture Capital Fund)?

Fondovi preduzetničkog kapitala ulažu sredstva u udele visokoinovativnih kompanija sa velikim potencijalnom rasta. U domaćem zakonodavstvu definisani su kao  alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom čija se imovina pretežno ulaže u privredne subjekte koji su novoosnovani ili su u početnim fazama poslovanja, a pokazuju potencijal za rast i širenje poslovanja.

Kako odrediti veličinu tržišta?

Postoje 3 glavna pojma sa kojima ćete se susresti u određivanju veličine tržišta: Total Addressable Market - TAM je ukupno tržište za određeni proizvod. Serviceable Addressable Market - SAM je segment ukupnog tržišta za vaš proizvod (TAM) koji targetira vaš proizvod, i u vašem je geografskom opsegu. Serviceable Obtainable Market - SOM je deo SAM-a koji možete da zahvatite. Više informacija o ovom pitanju možete naći u Startap vodiču.

Šta je biznis model kanvas?

Biznis model kanvas predstavlja jednostrani dokument koji obuhvata sve važne karakteristike i buduće planove za razvoj kompanije. Kanvas se sastoji od devet segmenata predstavljenih na jednom listu papira i cilj je da se popunjava kratkim, ali vrlo preciznim sadržajem. Ključni segmenti kanvas biznis modela su sledeći:
  • Propozicija vrednosti je ona vrednost koju vaš proizvod kreira za korisnika.
  • Ključni partneri podrazumevaju se sva lica koja na značajan način utiču na poslovanje vašeg startapa.
  • Tržišni segment  treba da odgovori na pitanja kao što su “  Za koga vaš proizvod kreira vrednost?” , “Ko je vaša najznačajnija grupa korisnika?” ,”Ko su idealni korisnici vašeg proizvoda?”
  • Ključne aktivnosti bi trebalo da objasne koje su najznačajnije aktivnosti koje obavljate kako bi isporučili vrednost vašim korisnicima.
  • Ključni resursi podrazumevaju sve one značajne resurse koji su vam potrebni za uspešan razvoj vašeg startapa.
  • Kod odnosa sa kupcima potrebno je da razumete i odlučite kakve ćete odnose graditi sa kupcima i na koji način ćete stupati u kontakt sa njima.
  • Kanali prodaje i komunikacije su bitni kako bi isporučili vrednost svojim korisnicima, koji mogu pripadati različitim segmentima.
  • Struktura prihoda  opisuje način na koji vaš startap ostvaruje prihode.
  • Struktura rashoda obuhvata sve troškove koje pravi vaše poslovanje.

Šta je prototip?

Prototip je fizička realizacija zamišljene ideje i jedan od prvih uzoraka vašeg proizvoda uz pomoć njega testirate koncept.

Šta je Minimum Viable Product (MVP)?

MVP je verzija proizvoda koja omogućava testiranje na tržištu. Može biti naredna iteracija prototipa, a može nastati čak i pre prototipa, sa idejom da se utvrdi da li postoji tražnja za proizvodom.

Šta je demo dan?

Demo dan predstavlja događaj na kom startapi imaju priliku da prezentuju ispred potencijalnih investitora. Uglavnom se organizuje na kraju inkubatorskog ili akceleratorskog programa, gde nakon par meseci rada, startapi mogu da prezentuju svoje rezultate investitorima.

Šta je valuacija?

Valuacija je proces određivanja vrednosti jedne kompanije. Postoji dosta tehnika kako se može kompanija proceniti, a više o tome možete pročitati u vodiču za prikupljanje kapitala.