Why Investor says NO – Garaža Investor Report 2023

Garaža by Tenderly je intervjuisala 17 VC fondova i 2 grupe anđela koji su razgovarali ili investirali u domaće startape.

Garaža by Tenderly je intervjuisala 17 VC fondova i 2 grupe anđela koji su razgovarali ili investirali u domaće startape. Cilj je da se što bolje razumeju VC fondovi i predstave njihovi utisci o srpskim startapima, i šta startapi mogu da uradite kako bi lakše došli do investicija.

Garaza Investor Report se sastoji od:

  • Pregleda trenutnog stanja investicija u srpske startape
  • Detaljne analize najčešćih grešaka koji srpski osnivači prave u razgovoru sa investitorima