NTP Novi Sad

Ukoliko praviš prve korake u osnivanju startapa i potrebna ti je sveobuhvatna podrška, NTP Novi Sad je tu za tebe.

O nama

Naučno-tehnološki park Novi Sad osnovala je Autonomna pokrajina Vojvodina radi pružanja infrastrukturnih i stručnih usluga svojim članicama – visoko-tehnološkim i srednje-tehnološkim privrednim društvima, inovacionim organizacijama, naučnoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama – s ciljem razvoja i što brže primene novih tehnologija, kao i radi stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tržištu.

NTP Novi Sad višestruko je značajan, pre svega u domenu povezivanja privrede, nauke i nastave u oblasti informacionih tehnologija i startap zajednica, jer doprinosi kvalitetnijem obrazovanju inženjera, prevashodno u IT sektoru. Na jednom mestu obezbeđuje rad i povezivanje inovacionih startap timova i startap kompanija, istraživačkih i razvojnih centara velikih kompanija i Univerziteta Novog Sada.

Usluge

  • Prostor i infrastruktura za rad
  • Poslovno savetovanje i planiranje
  • Konsultativne usluge u oblasti razvoja i komercijalizacije inovacija
  • Edukacije i obuke putem trening programa
  • Umrežavanje i promotivne aktivnosti
  • Saradnja sa Univerzitetom u Novom Sadu