IKT Mreža

Ukoliko tražiš pomoć u internacionalizaciji poslovanja i želiš da se povežeš sa drugim startapima i organizacijama u regionu i šire, IKT Mreža je tu za tebe.

O nama

IKT Mreža je klaster koji okuplja MSP, startape, organizacije podrške, akademske i istraživačke institucije posvećene razvoju IKT sektora u Srbiji.  U okviru brojnih domaćih i međunarodnih mreža klaster sarađuje sa eminentnim IKT udruženjima širom Balkana i Crnomorskog regiona. U svom radu promoviše IKT kao sredstvo za unapređenje i rast drugih, tradicionalnih industrija i aktivno radi na pospešivanju međusektorske saradnje.

Trenutno, klaster je fokusiran na saradnju u okviru EU i regionalnih projekata. Na ovaj način članicama pruža mogućnost internacionalizacije poslovanja i aktivno podržava njihove inovativne inicijative i projekte.

Usluge

  • Organizacija konferencija i stručnih događaja koji pružaju priliku za upoznavanje i uspostavljanje buduće saradnje s velikim brojem IKT kompanija iz Srbije na jednom mestu.
  • Usklađivanje ponude i potražnje – specijalizovani upiti za saradnju se distribuiraju kroz klastersku mrežu i obezbeđuju članicama da se povežu sa novim saradnicima ili kupcima
  • Obuka i savetodavne usluge za MSP
  • Marketing i promocija aktivnosti članica u zemlji i inostranstvu, nastup na sajmovima i drugim relevantnim događajima u zemlji i inostranstvu, zajedničke publikacije
  • Umrežavanje u razvijenoj mreži kontakata u zemlji i inostranstvu,povezivanje sa članicama inostranih klastera i drugih partnerskih organizacija
  • Promocija srpskog IKT-a na međunarodnoj sceni