Nazad na programe

PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE

Fond za inovacionu delatnost - Namenjen je jačanju sposobnosti i efikasnosti transfera tehnologije. Istraživačima, kroz različite usluge, pomaže da komercijalizuju svoje pronalaske.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

21.03.2023. - 28.04.2023.

Rok za dostavljanje prijava: Poziv je otvoren do utroška opredeljenih sredstava.

PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE

O programu

Program transfera tehnologije (Program TT) pruža podršku naučnoistraživačkim organizacijama sa ciljem da se poveća njihova sposobnost i efikasnost u komercijalizaciji pronalazaka.

Program TT identifikuje istraživanja sa komercijalnim potencijalom i pruža im podršku kako bi se tehnološka i komercijalna spremnost podigle na viši nivo. Podrška može biti u vidu stručne pomoći za definisanje strategije i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa zainteresovanim komercijalnim partnerima i u vidu odobravanja finansijskih sredstava za dodatni razvoj pronalaska/inovacije.

Aktivnosti podržane u okviru programa

  • Definisanje strategije i taktike zaštite intelektualne svojine;
  • Definisanje strategije i taktike komercijalizacije;
  • Sprovođenje strategije komercijalizacije i identifikovanje partnera za komercijalizaciju;
  • Pregovaranje i zaključivanje transkacija sa komercijalnim partnerima;
  • Marketinške aktivnosti;
  • Praćenje aktivnosti i daljih obaveza u vezi sa komercijalizacijom, potencijalno kroz podršku za prijavljivanje za druge programe Fonda za inovacionu delatnost;
  • Druge usluge.

Finansijska podrška: 

  • Do 2,400,000.00 RSD, što predstavlja 100% sredstava kojima Fond podržava finansiranje odobrenog projekta.

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Dokumentacija za prijavu: navedena u strani Dokumentacija

 

Kome je namenjen?

Istraživačima iz naučnoistraživačkih organizacija.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više