Nazad na programe

Program saradnje nauke i privrede

Fond za inovacionu delatnost - Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

01.01.2022. - 15.03.2022.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/wp-content/themes/startap/single-programi.php on line 373
Program saradnje nauke i privrede

O programu

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

Kome je namenjen?

Podnosioci prijava su konzorcijumi sačinjeni od najmanje jednog privatnog preduzeća i jedne naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora, a mogu najviše imati pet članova. Glavni podnosilac prijave je mikro, malo ili srednje privredno društvo u većinskom privatnom vlasništvu, osnovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije, sa godišnjim poslovnim prihodom od najmanje 200.000 evra (u poslednjoj fiskalnoj godini, ili u tekućoj godini ukoliko je primenljivo) i mora biti profitabilno.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više