Nazad na programe

Program ranog razvoja

Fond za inovacionu delatnost - Otvorene prijave za Program ranog razvoja!

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

15.09.2022. - 15.11.2022.

Program ranog razvoja

O programu

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

Bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 70% od odobrenog budžeta projekta, a maksimalno do 80.000 evra, dok najmanje 30% obezbeđuje korisnik sredstava iz drugih izvora, nezavisnih od Fonda.

NAMENA PROGRAMA:

Sredstva za realizaciju Programa ranog razvoja se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

 • Ljudski resursi (može uključivati sve pripadajuće poreze i
  doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
 • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj (koji se koristi u
  projektne svrhe, uključujući kupljenu opremu, kao i iznajmljenu ili
  uzetu na lizing iznajmljenu opremu, kao i onlajn usluge i alate);
 • Poslovni prostor i podrška poslovanju (do maksimalnog iznosa od
  1.000 evra mesečno);
 • Eksterne usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
  Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
 • Troškovi marketinga, prodaje i poslovnog savetovanja (do
  maksimalnog iznosa od 20% ukupno odobrenog budžeta projekta,
  uključujući savetnike za razvoj poslovanja, istraživanje tržišta,
  posećivanje konferencija, troškove putovanja (bez dnevnica),
  izradu promotivnog materijala, dizajn i kreiranje internet
  stranice);
 • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije.

 

USLOVI:

 • Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom i
  većinskom vlasništvu rezidenata Republike Srbije (51% ili više)
  osnovano u Srbiji i ne starije od pet (5) godina u trenutku
  podnošenja prijave; ili
 • Tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba). Uloge i obaveze
  članova tima moraju biti jasno obrazložene u prijavi.

U slučajevima gde je Prijava podneta od strane tima (koji još uvek nije registrovano privredno društvo), ukoliko je finansiranje odobreno, Podnosilac Prijave će biti u obavezi da osnuje privredno društvo koja će biti korisnik granta i pravno odgovorno za sprovođenje projekta, i koje mora ispuniti sve zahteve podobnosti koji su opisani u ovom odeljku. Novoosnovano privredno društvo mora biti najmanje 51% u vlasništvu članova tima koji su podneli Prijavu (procenat vlasništva između članova tima je predmet njihovog međusobnog dogovora).

Kome je namenjen?

Mikro i mala privredna društva i neformalni timovi koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više