Nazad na programe

Program akceleracije Katapult

Fond za inovacionu delatnost - Kroz program Katapult startapima u Srbiji su na raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog preduzetništva, prilagođeno njihovim potrebama.

Status: REALIZOVAN/ZATVOREN

PRIJAVE SU BILE OTVORENE U PERIODU:

08.07.2022. - 17.10.2022.

Program akceleracije Katapult

O programu

Kroz program Katapult startapima u Srbiji su na raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog preduzetništva, prilagođeno njihovim potrebama. Program obuhvata i bespovratnu finansijsku podrška za startape koji obezbede kvalifikovanu investiciju u toku ili devet meseci nakon perioda akceleracije u iznosu do maksimalno 300.000 evra. Ovaj iznos je dostupan startapima koji budu izabrani od strane Fonda na sledeći način:

Ulazni grant u visini do 20.000 evra za startape u ranoj fazi razvoja, odnosno do 50.000 evra za startape u fazi rasta. Ovaj iznos će biti stavljen na raspolaganje startapima nakon potpisivanja ugovora za akceleraciju sa Fondom.

Koinvestirajući grant dostupan je startapima koji obezbede kvalifikovanu investiciju od strane poslovnih anđela, fondova preduzetničkog kapitala ili drugih investitora prihvatljivih za Fond. Iznos koinvestirajućeg granta je jednak iznosu kvalifikovane investicije, umanjen za iznos ulaznog granta, a maksimalno do 300.000 evra.

Kome je namenjen?

Startapima u ranoj fazi razvoja proizvoda i osvajanja tržišta, kao i kompanijama sa dokazanom tržišnom trakcijom koja imaju za cilj da ubrzaju svoj rast i prikupe dodatna finansijska sredstva.

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više