Nazad na programe

Inovacioni vaučeri

Fond za inovacionu delatnost - Nova prilika za privatni i akademski sektor

Status: AKTIVAN

PRIJAVE SU OTVORENE U PERIODU:

od 15.12.2022.

Poziv za vaučere je otvoren dok se opredeljena sredstva ne utroše.

Inovacioni vaučeri

O programu

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava mikro, malim i srednjim privredna društva da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora,
podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu.

Inovacioni vaučeri mogu da se koriste za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za podnosioca prijave, odnosno za rešavanje nekog tehničkog/tehnološkog problema koje podnosilac prijave odredi. Podrška kroz inovacioni vaučer može da se odobri za sledeće usluge:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na
  funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Validacija tehnologije;
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u
  okviru razvoja proizvoda);
 • Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja (za ove
  svrhe može se koristiti najviše 20% vrednosti inovacionog
  vaučera).

Kome je namenjen?

Mikro, mala i srednja privredna društva, u većinskom privatnom vlasništvu, kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkog sektora kako bi podigli nivo inovativnosti svojih proizvoda i postali konkurentnija na tržištu.

Prijavi se

Organizator

Fond za inovacionu delatnost

Za deset godina Fond je podržao razvoj više od 270 inovacija, od razvoja integrisanog radarskog senzora za autonomne industrijske robote i nove formule za lepak, do multimedijalne platforme za osnovno obrazovanje dece i multifunkcionalne rukavice za pomoć osobama sa oštećenim vidom.

Saznaj više