Ventu

U momentu kada ti je potrebna prva investicija ili dokapitalizacija, Ventu je prva crowdinvesting platforma koja ti može pomoći na tom putu.

O nama

Ventu.rs je prva srpska crowdinvesting platforma, koja povezuje biznise i investitore. Osnovana je kao zajednički projekat BDO Srbija i CONDA sa ciljem uspostavljanja izvora alternativnog finansiranja za startape i mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP).

Ventu.rs model za startape

Investitori obezbeđuju kapital kompaniji putem subordiniranog zajma, učestvujući svojim ulogom u poslovnom riziku. Zauzvrat, kompanija se obavezuje da će platiti osnovnu i bonus kamatnu stopu, ukoliko njeno poslovanje bude uspešno.

U startapima se bonus kamatna stopa meri uvećanjem vrednosti kompanije. Proporcijalno iznosu zajma stiče se tzv. udeo u investiciji, koji se može razumeti kao „virtuelno učešće u vrednosti preduzeća“ (virtuelno, jer investitori zapravo ne postaju suvlasnici). Po dospeću zajma povrat na investiciju zavisiće pre svega od rasta vrednosti kapitala kompanije ostvarenog za vreme trajanja zajma.

Rok otplate subordiniranog zajma za startape je između 5 i 7 godina.

Investitori ne postaju suvlasnici u kompaniji i nemaju pravo kontrole tj. odlučivanja o poslovanju kompanije. U slučaju insolventnosti, investitori su podređeni ostalim poveriocima, ali za njih nema obaveze za dodatne uplate (odnosno, njihov eventualni gubitak ograničen je iznosom njihove investicije).

Usluge

  • Platforma za sprovođenje crowdinvesting kampanje za preduzeća ili startape
  • Marketinške usluge
  • Poslovno i finansijsko savetovanje
  • Pravna i poreska analiza
  • Formulisanje ugovora koje će kompanija sklapati sa investitorom
  • Izrada grafičkih, video i tekstualnih materijala za svrhe kampanje
  • Promocija kampanje putem sopstvenih kanala komunikacije i mreže kontakata
  • Podrška u svim aktivnostima vezanim za kampanju, uključujući komunikaciju sa investitorima, administraciju registra za investitore, izradu izveštaja za investitore, obračun kamata, rata i glavnice, i objavljivanje novosti vezanih za kompaniju na Ventu.rs i putem mejling liste