TS Ventures Fund

TS Ventures Fund je 2021. godine osnovala kompanija Telekom Srbija, kao prvi korporativni “venture” fond u ovom delu Evrope.

O nama

Primarni cilj Fonda je podrška i ulaganje u tehnološka rešenja u njihovoj ranoj fazi (pre seed, i seed), koja zbog inovacija na tržištu mogu dovesti do rasta i brzih transformacija, u različitim oblastima života.

Svojim primerom želimo da inspirišemo i ohrabrimo naše ljude da realizuju svoje ideje. Verujemo da naši vizionari sa sjajnim idejama zaslužuju šansu da se brzo razvijaju i zato želimo da ljudima pružimo priliku da ostvare svoj potencijal.

Svaka inovativna ideja je dobrodošla.