Srpska fondacija za preduzetništvo

Srpska fondacija za preduzetništvo (SEF) je osnovana u decembru 2019. godine od strane KfW-a (Nemačke razvojne banke) i Privredne komore Srbije – PKS

Srpska fondacija za preduzetništvo (SEF) je neprofitna i nevladina organizacija. Cilj Fondacije je da omogući i unapredi pristup adekvatnim finansijskim proizvodima sledećim grupama: početnici u poslovanju (startap), mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva, kroz podsticanje banaka i nebankarskih finansijskih institucija i drugih pružaoca usluga kao i razvojnih agencija, na pružanje finansijskih i nefinansijskih usluga ovom segmentu privrede.

Startap program Srpske fondacije za preduzetništvo obuhvata 4 komponente:

1. Obuka početnika u poslovanju za pripremu biznis planova

2. Garantna šema za poslovne banke koje finansiraju početnike u poslovanju

3. Bespovrtana sredstva (grant) za početnike u poslovanju koji redovno otplate kredit banci i ispune ostale uslove predviđene programom

4. Besplatni mentoring za početnike u poslovanju u prvoj godini korišćenja kredita kao i obuka osoblja banka koje radi sa kreditnim zahtevima početnika u poslovanju.

Srpska fondacija sarađuje sa poslovnim bankama kao i ostalim finansijskim institucijama i organizacijama spremnim da omoguće početnicima u poslovanju lakši pristup finansijskim proizvodima i uslugama.