Regionalni inovacioni startap centar Užice

Centar pruža infrastrukturnu, upravljačku i tehničku podršku inovativnim idejama i novoosnovanim preduzećima, obezbeđujući im da se razvijaju.

Regionalni inovacioni startap centar u Užicu (RIS centar) osnovan je uz pomoć „Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara“ kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj u partnerstvu sa gradom Užicem i Akreditovanom regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ u cilju sistemske podrške inovacijama. Centar posluje kao deo mreže od 15 inovacionih centara formiranih u toku realizacije Programa.

U okviru programa podrške preduzetnici će imati:

  • stručnu,
  • mentorsku,
  • pravnu i
  • savetodavnu podršku u razradi i komercijalizaciji poslovnih ideja i umrežavanju sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama.