Preduzmi ideju

Ako želiš da saznaš više o tome koliko je multidisciplinarnost jednog startapa bitna, Preduzmi ideju je mesto za tebe.

O nama

Projekat „Preduzmi ideju” je četvorogodišnji projekat sa ciljem pospešivanja inovativnog i preduzetničkog načina razmišljanja i tržišno orijentisanog pristupa i komercijalizacije inovacija. Fokus projekta je na promociji preduzetničkih vrednosti, jačanju veza između akademske i poslovne zajednice, podsticanju multidisciplinarnog pristupa u razvoju inovacija i drugim temama važnim za dalji razvoj inovacionog ekosistema Srbije. Realizuje ga Inicijativa „Digitalna Srbija” u partnerstvu sa Fakultetom Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu, Novom Iskrom, PricewaterhouseCoopers (PwC) i SEE ICT, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Usluge

  • Programi razvoja preduzetničkog načina razmišljanja za buduće inovatore
  • Unapređenje kapaciteta za razvoj inovacija na fakultetima i uspostavljanje programa koordinisanog mentorstva
  • Razvoj novih i unapređivanje postojećih programa organizacija za podršku startapima
  • Podsticanje multidisciplinarnih istraživanja
  • Programi za razvoj i unapređenje razmene znanja u startap ekosistemu