NTP Beograd

Naučno-tehnološki park Beograd pruža podršku startap timovima i kompanijama, kao i rastućim visokotehnološkim kompanijama u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga.

O nama

Naučno-tehnološki park Beograd (NTP Beograd) pruža podršku startap timovima i kompanijama, kao i rastućim tehnološkim kompanijama da ubrzaju svoj rast i razvoj, osvoje nova tržišta i privuku investicije. Razvijeni programi i usluge prilagođeni su specifičnim potrebama kompanija i timova, u različitim fazama razvoja inovativnih proizvoda i usluga.

Inspirativno radno okruženje startap osnivača i razvojnih odeljenja domaćih i stranih kompanija čini NTP Beograd jedinstvenom tehnološkom zajednicom, koja uz sveobuhvatnu stručnu podršku podstiče inovativne startap timove i kompanije da rade na rešavanju konkretnog problema na tržištu koristeći tehnologiju, čime se značajno uvećava procenat uspešnosti kompanija.

NTP Beograd je podržao više od 120 kompanija u razvoju i komercijalizaciji inovacija, a zajedno sa alumni članicama Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta u Beogradu (BITF), čini mrežu sa više od 170 podržanih kompanija.

Usluge

  • Radionice, treninzi i obuke za ubrzan razvoj inovativnih proizvoda i usluga, zasnovane na Lean startup metodologiji
  • Mentorstvo i individualna savetovanja sa najuspešnijim svetskim i lokalnim stručnjacima u domenu razvoja biznisa i poslovanja
  • Povezivanje sa biznis anđelima, investitorima i investicionim fondovima, savetovanja i pripreme za pitch, crowdfunding kampanje i apliciranje za bespovratna sredstva
  • Pristup inovacionim laboratorijama u okviru NTP Beograd (3D Lab, CNC Lab, Laser Lab), opremljenim najsavremenijom opremom za izradu prototipa i/ili finalnih proizvoda
  • Internacionalizacija i umrežavanje
  • Medijska promocija i vidljivost
  • Povezivanje sa akademijom i pristup mladim talentima
  • Pravno administrativne usluge
  • Događaji/programi
  • Tehničke i tehnološke infrastrukturne usluge – savremeno opremljen kancelarijski prostor, sale za sastanke, konferencijski centar, teretana, parking i coworking prostor.