Nova Iskra

Ako tražiš inspirativan prostor za rad u kom želiš da ostvariš svoje preduzetničke ciljeve, obavezno poseti Novu Iskru.

O nama

Nova Iskra je prvi kreativni hab na Balkanu, nastao sa idejom da poveže kreativne industrije, tehnologiju i ljude kako bi omogućio razvoj kritičkog mišljenja, kreiranje i artikulaciju kvalitetnih ideja, novih modela organizovanja i razvoja inovativnih biznisa koji su spremni za budućnost, a razumeju sve izazove i brze promene sa kojima nas suočava sadašnjost.

Nova Iskra kreira prostore, pokreće saradnju i dizajnira obrazovanje koje je namenjeno pojedincima i kompanijama koji žele da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u oblikovanju načina na koji ćemo učiti, raditi i živeti.

Usluge

  • Coworking prostor za startape, kompanije i organizacije na tri lokacije u Beogradu
  • Organizacija i poslovna transformacija, razvoj proizvoda i usluga, organizacioni dizajn, razvoj publike, plan digitalne transformacije
  • Profesionalni i lični razvoj mladih, razvoj veština, preduzetničkih sposobnosti, digitalne i medijske pismenosti