Šta su „opcije na udele“ i kome mogu da ih dam?

Opcije na udele (share options) je standardan instrument u međunarodnoj poslovnoj praksi čiji je cilj da se pre svega zaposleni, ali i druga lica nagrade i motivišu za rad u korist kompanije. Opcijama na udele se tim licima omogućava da po unapred određenoj ceni kupe udele kompanije u nekom trenutku u budućnosti. Ukoliko u međuvremenu dođe do porasta vrednosti te kompanije (npr. startap postigne veliki uspeh), lica kojima su date opcije na udele će ostvariti dobit na razlici između unapred određene cene koju će platiti i stvarne vrednosti udela u trenutku kada postanu njihovi vlasnici.

Od 1. aprila 2020. godine ova mogućnost postoji i za kompanije u Srbiji. Zvaničan naziv „opcija na udele“ je: finansijski instrument – pravo na sticanje udela.  Davanjem određenom broju lica, najčešće zaposlenima i drugim saradnicima, mogućnosti da    postanu članovi kompanije u budućnosti može se ostvariti dvostruki cilj:

  • davanje pogodnosti zaposlenima i/ili. saradnicima, bez trenutnog finansijskog opterećenja za kompaniju; i
  • vezivanje talentovanih kadrova zaposlenih tj. saradnika za sudbinu kompanije, jer postaju motivisaniji da utiču na rast i razvoj kompanije, kako bi udeo koji će steći imao što veću vrednost.

Opcije na udele se mogu dati i fizičkim i pravnim licima, nezavisno od odnosa koji imaju sa kompanijom.

Vrati se na kategoriju