Šta je ugovor o pristupanju novog člana kompaniji?

Ugovor o pristupanju novog člana kompaniji, predstavlja pravni osnov za nastanak novih uloga u kompaniji, odnosno uplatu sredstva od strane investitora kompaniji, a po osnovu tzv. dokapitalizacije (kada ona čini sastavni deo transakcije). Ovim ugovorom se osim iznosa sredstava koje je investitor obavezan da uplati kompaniji, određuje i procenat učešća u kapitalu tog investitora u kompaniji. U pitanju je formalni ugovor, koji se obavezno overava kod notara.

Primer ugovora o pristupanju člana kompaniji možete naći na sajtu APR-a.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju