Šta je troškovni metod u određivanju valuacije?

Ovaj pristup uključuje gledanje na imovinu startapa i procenu koliko bi koštalo ponovno kreiranje proizvoda ili određene usluge. Ideja koja stoji u osnovi ove metode je da investitor ne bi vrednovao startap više nego što bi koštalo da se isti proizvod ili usluga ponovo razvije.

Na primer, ako želimo da saznamo cenu za ponovni razvoj softverskog programa, pogledali bismo trošak rada za programere i vreme programiranja koje je korišćeno za razvoj tog softvera, kao i druge troškove koji su neophodni (licence, zakup prostora, itd.).

Ovo ne predstavlja jedinu metodu u određivanju valuacije, ostale metode možeš pogledati pod pitanjem 3, 4, 6, 7 i 8.

Primere za ovo pitanje možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju