Šta je spinof?

Spinof (engl. Spin-off) je startap koji je osnovalo postojeće pravno lice sa ciljem komercijalne eksploatacije inovacija.

Spinof naučnoistraživačke organizacije jeste startap osnovan sa ciljem komercijalne eksploatacije inovacija proisteklih iz naučnoistraživačkog rada.

Zakon o inovacionoj delatnosti

Vrati se na kategoriju