Šta je “pre-money” i “post-money” valuacija?

“Pre-money” i “post-money” valuacija se razlikuju u vremenu procene. I  “pre-money”  i “post-money” valuacija su mere procene kompanija i ključne su u određivanju vrednosti i učešća u kapitalu.

“Pre-money” valuacija se odnosi na vrednost kompanije ne uključujući eksterno finansiranje ili rundu finansiranja koja sledi. “Pre-money” valuacija se najbolje opisuje kao vrednost startap kompanije pre nego što počne da prima bilo kakve investicije u kompaniju.

“Post-money” valuacija se odnosi na vrednost kompanije nakon primljenog novca po osnovu realizovane runde finansiranja. Procena “post-money” znači, uključuje eksterno finansiranje ili poslednju injekciju kapitala.

Primere za ovo pitanje možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju