Šta je inkubatorski program?

Inkubatorski program je koncept koji obuhvata široku paletu podrške startap timovima i startapima u vidu aktivnosti koje su dizajnirane tako da podrže začetak i rast startapa kroz učenje o poslovnim procesima i mogućnostima. U procesu inkubacije startapi oblikuju svoje ideje i procese, razvijaju tim i u određenoj meri umanjuju rizik od neuspeha svog preduzetničkog poduhvata za kasnije investitore.  Primarna uloga i cilj inkubatorskih programa je da kroz set usluga podstiču kreiranje uspešnih startapa sa težnjom da isti pri napuštanju inkubatora budu finansijski likvidni i samoodrživi.

Vrati se na kategoriju