Prvi korak u obezbeđivanju opcija na udele – formiranje rezervisanog sopstvenog udela

Finansijski instrument, kao pravo na sticanje određenog udela u društvu tj.  Opcija na udele (OU), mora da bude „vezan“ za deo osnovnog kapitala kompanije. To se čini formiranjem sopstvenog udela same kompanije (a ne njegovih vlasnika), iz koga bi se kasnije rasporedili udeli licima koja odluče da iskoriste svoja prava na sticanje udela. U našem slučaju, sopstveni udeo se formira tako što osnivač (ili više njih) deo svog udela smanjuje i besplatno prenosi na kompaniju koja postaje vlasnik tog udela, koji se zove rezervisani sopstveni udeo (RSU).

RSU se formira donošenjem Odluke o sticanju RSU članova tj. skupštine kompanije. Odluka se donosi 2/3 većinom glasova, s tim da članovi koji su glasali protiv nemaju obavezu da deo svog udela namene za RSU. Kompanija može imati jedan ili više RSU. Maksimalno 40% osnovnog kapitala kompanije može biti namenjeno za jedan ili više RSU.

Nakon donošenja Odluke o sticanju RSU, zastupnik kompanije je dužan da RSU registruje u Agenciji za privredne registre, tako što će podneti:

  • Odluku o sticanju RSU; i
  • Izjavu člana kompanije čiji se udeo smanjuje da je saglasan sa formiranjem rezervisanog RSU, ako se njegova izričita saglasnost ne može utvrditi iz Odluke o sticanju RSU.
Vrati se na kategoriju