Pregovori o investiciji – na šta obratiti pažnju?

Formalni deo procesa obično otpočinje potpisivanjem sporazuma o poverljivosti (poznatiji kao NDA – non-disclosure agreement). kojim se regulišu odnosi dve strane u pogledu činjenice da će razmenjivati određene informacije i dokumentaciju koje mogu imati osetljiv karakter.

Osnovna svrha sporazuma o poverljivosti jeste da se spreči nepotrebno ili čak štetno širenje osetljivih ili poverljivih informacija o startapu i investitorima, kao i samoj činjenici da se između dve strane vode pregovori. Takođe, ovaj sporazum predstavlja garanciju obema stranama da neće doći do zloupotrebe razmenjenih informacija u slučaju negativnog ishoda procesa pregovaranja.

Sporazum o poverljivosti ne predstavlja obavezu startapa da daje sve podatke o svom poslovanju, te isti može zadržati pravo da se uzdrži od nekih, naročito poverljivih segmenata svog poslovanja. Najčešći slučaj u praksi predstavljaju baze podataka sa konkretnim podacima o najznačajnijim kupcima ili dobavljačima (kako bi se sprečila eventualna nelojalna konkurencija) kao i drugi ekstremno osetljivi podaci, poput delikatnih aspekata nematerijalne imovine (recepture, tehnološka rešenja, „source code” softvera i sl.). Ovi ekstremno osetljivi podaci se u pojedinim slučajevima mogu ostaviti kao poslovna tajna i tokom zaključenja transakcije, ponekad čak i duži vremenski period.

Po uvidu u finansijske izveštaje, operativne i pravne informacije kompanije, kao i trenutno stanje u sektoru u kojem startap obavlja delatnost, investitor će samostalno ili uz pomoć savetnika razviti vrednovanje kapitala kompanije (valuaciju) primenom neke od često korišćenih i opšteprihvaćenih metoda. Vrednovanje kapitala kompanije izuzetno je važno, jer predstavlja osnovu za pregovore oko uslova realizacije investicije.  Dodatno, jako je važno da sve vreme tokom procesa pregovora sa investitorima, osnivači startapa imaju u vidu da i dalje dele iste poglede na najvažnije vrednosti. Ukoliko tokom procesa osnivači osete da više nisu kompatibilni sa investitorima, imaju pravo da prekinu proces pregovaranja u bilo kom momentu.

Ukoliko postoji uzajamno preklapanje ciljeva i vrednosti i obe strane se dogovore oko bitnih stavki investicije, pristupa se potpisivanju “term sheet-a”.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Modeli dokumenata

NDA

Vrati se na kategoriju