Kako izgledaju prvi neformalni razgovori sa investitorom?

U okviru faze neformalne komunikacije, investitori se upoznaju sa osnovnim karakteristikama investicije, poput sektora u kojem startap posluje, predloženim poslovnim modelom, vrstama i karakteristikama proizvoda koji se nude tržištu i načinom na koji se pružaju usluge, kao i sa ličnim karakteristikama tima, poput prethodnog iskustva, ličnih osobina i slično.

Prva razmena između startapa i investitora je veoma važna, jer se njome stvara svest investitora o postojanju potencijala za investiranje i zainteresovanost za dalji nastavak procesa. Kako bi se u ovoj fazi osigurao uspeh, neophodno je da sam startap ima dobru prezentaciju u obliku pitč deck-a ili vebsajta. Dalje u ovoj fazi, cela komunikacija se svodi na prikupljanje osnovnih informacija o startapu kako bi investitor mogao bolje da razume poslovni model startapa. Startapi moraju biti otvoreni i pripremljeni prilikom razgovora sa investitorima, i moraju da pokažu svoju sposobnost i želju da startap dalje raste.

VAŽNO: Javno pozivanje na investiranje u pojedinu kompaniju ili poslovnu ideju dozvoljeno isključivo uz poštovanje zakonom propisane procedure (Zakon o tržištu kapitala) i uz obavezu pribavljanja saglasnosti nadležnog organa na javni poziv (Komisija za hartije od vrednosti), te se startapima ne preporučuje da javnim putem pozivaju neodređeni broj neimenovanih lica kao potencijalne investitore da investiraju. Sa druge strane, sve ono što se može smatrati privatnom komunikacijom, poput upoznavanja na sajmovima, konferencijama ili posredstvom zajedničkih poslovnih partnera, ne smatra se javnim pozivanjem, te predstavlja dobar način ostvarivanja komunikacije sa investitorima.

Ukoliko razmatrate da vaš startap predstavite na nekoj javnoj platformi za prikupljanje sredstava, savetuje se da prethodno pribave pisane garancije organizatora ovakvih platformi da njihovo poslovanje nije suprotno zakonskim propisima zemlje u kojima se obavlja njihova delatnost, kako bi izbegli moguće neprijatnosti koje nastaju u uslovima kada vlada niži nivo pravne sigurnosti.

Više informacija o ovom pitanju, možete pronaći na linku OVDE.

Vrati se na kategoriju